Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Słupsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00354046/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Areszt Śledczy w Słupsku

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywne dostawy wędlin wieprzowych i mięsa wieprzowego do Aresztu Śledczego w Słupsku na okres od 20.10.2022 r. do 20.04.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Słupsku

1.2.) Oddział zamawiającego: Areszt Śledczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319954

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Sądowa 1

1.4.2.) Miejscowość: Słupsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.4.7.) Numer telefonu: 598483201

1.4.8.) Numer faksu: 598428608

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dkw_slupsk@sw.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00354046

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00354005/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-26 09:00

Po zmianie:
2022-09-27 09:00

Zobacz inne

Prawo