Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gierzwałd, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00354112/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA GRUNWALD

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu "Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRUNWALD

1.2.) Oddział zamawiającego: Gmina Grunwald

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743232

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 33

1.4.2.) Miejscowość: Gierzwałd

1.4.3.) Kod pocztowy: 14-107

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 89 642 69 01

1.4.8.) Numer faksu: +48 89 642 69 21

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminagrunwald.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminagrunwald.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00354112

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00348227/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-22 12:00

Po zmianie:
2022-09-26 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-22 12:30

Po zmianie:
2022-09-26 12:30

Zobacz inne

Prawo