Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Chełm, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00355052/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Instytutu Nauk Medycznych PANS w Chełmie – II edycja

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110607010

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Pocztowa 54

1.4.2.) Miejscowość: Chełm

1.4.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@panschelm.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/panschelm

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355052

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00353828/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 6)

Przed zmianą:
1. Wazelina biała, 20 g szt. 15
2. Oliwka dla dzieci szt. 2
3. Preparat przeciw odleżynom 100ml, PC 30V szt. 3
4. Krem ochronny z argininą, seni, 200 ml szt. 3
5. Natrium Chloratum, Polpharma 0,9%, opakowanie 100 szt. po 5 ml opak. 12
6. Natrium Chloratum, Polpharma 0,9%, opakowanie 100 szt. po 2 ml opak. 12
7. Roztwór chlorku sodu NaCl 0,9%, 10ml, 100 ampułek szklanych opak. 12
8. Natrium chloratum 0,9%, iniekcje płynne, 500ml szt. 60
9. Natrium chloratum 0,9%, iniekcje płynne, 250ml szt. 60
10. Natrium chloratum 0,9%, iniekcje, KabiClear, 100 ml szt. 60
11. Roztwór glukozy 5% 50mg/ml, roztwór do infuzji, 500 ml szt. 30
12. Płyn wieloelektrolitowy Fresenius, roztwór do infuzji 500 ml szt 30
13. Czopki glicerynowe (opak. 10 szt.) szt 40
14. Lakcid forte proszek do sporządzania zawiesiny doustnej (10 mld CFU) 10 fiolek opak. 4
15. Paracetamol 500 mg, tabletki 20 szt. opak. 3
16. Rutinoscorbin, tabletki powlekane, 150 szt. opak. 3
17. Witamina C 200 mg, tabletki powlekane, 50 szt. opak. 3
18. Witamina C Monovitan 100 mg, 50 drażetek opak. 3
19. Świetlik krople do oczu 5ml szt. 15
20. Krople do nosa 10 ml, 0,05% WZF szt. 3
21. Krople do ucha Antotalgin Natural szt. 6
22. Aphtin szt. 6
23. Maść witaminowa szt. 6
24. Maść Alantan szt. 6
25. Lignocainum hydrochloricum 2%, żel typ A, 30 g szt. 15
26. Aqua Touch 6 ml, żel z lidokainą i chlorhexydyną, ampułkostrzykawka a`25 opak. 15
27. Spirytus salicylowy 2%, płyn 100 g szt. 15
28. Altacet 1 g tabletki 6 szt. opak. 30

Po zmianie:
Przedmiot zamówienia zdublowany z częścią nr 5, unieważnienie części.

Zobacz inne

Prawo