Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Krosno, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00355312/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM.JANA PAWŁA II W KROŚNIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup wraz z dostawą asortymentu do zabiegów ortopedycznych dla Bloku Operacyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM.JANA PAWŁA II W KROŚNIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308620

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Korczyńska 57

1.4.2.) Miejscowość: Krosno

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.4.7.) Numer telefonu: tel. 13 43 78 497

1.4.8.) Numer faksu: tel. 13 43 78 497

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sezam.szpital@krosno.med.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.med.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355312

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00343636/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-22 10:00

Po zmianie:
2022-09-23 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-22 10:15

Po zmianie:
2022-09-23 09:15

Zobacz inne

Prawo