Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sulejów, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00355346/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

COBORU STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN W SULEJOWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont elewacji na budynku stodoły I w ZDOO Masłowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: COBORU STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN W SULEJOWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 30163140800119

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Polna 10

1.4.2.) Miejscowość: Sulejów

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.7.) Numer telefonu: 446162039

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sdoo@sulejow.coboru.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulejow.coboru.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Badanie i rejestracja odmian roślin uprawnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355346

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00349123/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą:
2023-05-31

Po zmianie:
2022-12-21

Zobacz inne

Prawo