Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wałbrzych, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00355847/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Wałbrzychu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków
Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Wałbrzychu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 891322535

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kolejowa 4

1.4.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.4.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mzuk.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355847

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00333956/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-21 11:00

Po zmianie:
2022-09-30 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-21 12:00

Po zmianie:
2022-09-30 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-20

Po zmianie:
2022-10-29

Zobacz inne

Prawo