Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wilkowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00355879/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

SPZOZ SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń sieciowych w ramach umowy o finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SPZOZ SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010657175

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Żywiecka 19

1.4.2.) Miejscowość: Wilkowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-365

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-kolejowy.com/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355879

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00348095/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-22 09:00

Po zmianie:
2022-09-28 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-22 10:00

Po zmianie:
2022-09-28 09:30

Zobacz inne

Prawo