Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sopot, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00356408/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Eco Sopot Sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU UŻYWANEGO SPECJALISTYCZNEGO POJAZDU DO ODBIORU ODPADÓW TYPU ŚMIECIARKA NA OKRES 3-LETNI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Eco Sopot Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 522447168

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: al. Niepodległości 723a

1.4.2.) Miejscowość: Sopot

1.4.3.) Kod pocztowy: 81-853

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ecosopot.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zom.sopot.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356408

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00352583/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-27 10:00

Po zmianie:
2022-09-28 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-27 10:00

Po zmianie:
2022-09-28 10:00

Zobacz inne

Prawo