Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mielec, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00356435/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

URZĄD MIEJSKI W MIELCU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń w budynku mieszczącym się przy ul. Skłodowskiej Curie 4 w Mielcu na potrzeby utworzenia Klubu Senior+

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MIEJSKI W MIELCU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524708

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 26

1.4.2.) Miejscowość: Mielec

1.4.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.mielec.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mielec.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356435

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00343843/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-21 09:00

Po zmianie:
2022-09-28 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-21 09:30

Po zmianie:
2022-09-28 09:30

Zobacz inne

Prawo