Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tczew, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00356778/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: pn. „Zaprojektowanie i budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Ropuchy, gmina Pelplin”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192471199

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rokicka 5A

1.4.2.) Miejscowość: Tczew

1.4.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zuostczew.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuostczew.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356778

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00356721/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - OFERTY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.3. Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem

Przed zmianą:
405900,00

Po zmianie:
430000,00

Zobacz inne

Prawo