Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nowe Miasto Lubawskie, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00356952/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 519638554

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Mickiewicza 10

1.4.2.) Miejscowość: Nowe Miasto Lubawskie

1.4.3.) Kod pocztowy: 13-300

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.4.7.) Numer telefonu: 56 4724108

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@szpitalnml.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalnml.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356952

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00347751/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-23 09:00

Po zmianie:
2022-09-27 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-23 09:15

Po zmianie:
2022-09-27 09:15

Zobacz inne

Prawo