Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Otwock, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00357024/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa i montaż 46 sztuk stanowisk laboratoryjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001024043

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Andrzeja Sołtana 7

1.4.2.) Miejscowość: Otwock

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ncbj.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ncbj.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Instytut badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357024

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00343739/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż (rozumiana jako dostawa, montaż, uruchomienie i przeszkolenie wskazanych
pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i pracy) fabrycznie nowych i nieużywanych stanowisk laboratoryjnych
rozumiane jako stoły laboratoryjne wyspowe, stoły laboratoryjne przyścienne, stół laboratoryjny warsztatowy, stół wagowy i
taborety laboratoryjne. W tabeli w Tomie III scharakteryzowano podstawowe elementy konstrukcyjne i wyposażenia 46 szt.
różnego typu stołów laboratoryjnych i 20 szt. taboretów laboratoryjnych. Konstrukcja jak i elementy wykonania stołów muszą
gwarantować bezpieczeństwo pracy, komfort, przestrzeń oraz swobodę pracy. Konstrukcja stołów jak i powierzchnie
zewnętrzne i wewnętrzne powinny być wolne od wad (zarysowania, odpryski, nawiercenia). Oferowane elementy
zamówienia muszą posiadać certyfikat higieniczny PZH na meble laboratoryjne przeznaczone do stosowania w
laboratoriach chemicznych, fizycznych i przemysłowych.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż (rozumiana jako dostawa, montaż, uruchomienie i przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i pracy) fabrycznie nowych i nieużywanych stanowisk laboratoryjnych rozumiane jako stoły laboratoryjne wyspowe, stoły laboratoryjne przyścienne, stół laboratoryjny warsztatowy i stół wagowy. W tabeli poniżej scharakteryzowano podstawowe elementy konstrukcyjne i wyposażenia 39 szt. różnego typu stołów laboratoryjnych. Konstrukcja jak i elementy wykonania stołów muszą gwarantować bezpieczeństwo pracy, komfort, przestrzeń oraz swobodę pracy. Konstrukcja stołów jak i powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne powinny być wolne od wad (zarysowania, odpryski, nawiercenia).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-21 12:00

Po zmianie:
2022-09-28 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-21 13:00

Po zmianie:
2022-09-28 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-20

Po zmianie:
2022-10-27

Zobacz inne

Prawo