Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00357644/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Roboty budowlane obejmujące modernizację sieci lokalnej LAN w budynkach: KPUS Bydgoszczy, US w Golubiu-Dobrzyniu, US w Mogilnie, US w Rypinie, US w Sępólnie Krajeńskim, KPUCS w Toruniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001021145

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Dr. Emila Warmińskiego 18

1.4.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.4.3.) Kod pocztowy: 85-950

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.bydgoszcz@mf.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357644

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00331227/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1, Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
28

Po zmianie:
56

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 2, Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
14

Po zmianie:
56

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 3, Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:
14

Po zmianie:
56

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 4, Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą:
28

Po zmianie:
56

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 6, Część zamówienia nr 6)

Przed zmianą:
70

Po zmianie:
56

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu Umowy nastąpiło w terminie:
a) 4 tygodni dla części I
b) 2 tygodni dla części II
c) 2 tygodni dla części III
d) 4 tygodni dla części IV
e) 8 tygodni dla części V
f) 10 tygodni dla części VI
od dnia podpisania Umowy z zastrzeżeniem jednak nie później niż do dnia 22 grudnia 2022 r.

Po zmianie:
Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu Umowy w każdej części postępowania nastąpiło w terminie 8 tygodni od dnia podpisania Umowy, jednak nie później niż do dnia 22 grudnia 2022 r.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-22 10:00

Po zmianie:
2022-09-27 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-22 10:30

Po zmianie:
2022-09-27 10:30

Zobacz inne

Prawo