Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gorlice, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00357858/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rękawice medyczne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach

1.2.) Oddział zamawiającego: Biuro Zamówień Publicznych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308614

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Węgierska 21

1.4.2.) Miejscowość: Gorlice

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-300

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@szpital.gorlice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpital.gorlice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357858

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00350009/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-23 09:30

Po zmianie:
2022-09-26 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-23 10:00

Po zmianie:
2022-09-26 10:00

Zobacz inne

Prawo