Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Iłża, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00357940/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ - SZPITAL W IŁŻY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa cateringowa – przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla potrzeb pacjentów przebywających w SPZZOZ Szpital w Iłży z uwzględnieniem diet i kaloryczności

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ - SZPITAL W IŁŻY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670902293

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Bodzentyńska 17

1.4.2.) Miejscowość: Iłża

1.4.3.) Kod pocztowy: 27-100

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 3681719

1.4.8.) Numer faksu: +48 3681701

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: eunijne@szpitalilza.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitalilza.com.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357940

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00333417/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-23 10:00

Po zmianie:
2022-09-26 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-23 10:30

Po zmianie:
2022-09-26 10:30

Zobacz inne

Prawo