Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Srebrna Góra, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00358808/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup, dostawa i montaż replik sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań edukacyjno- kulturalnych ...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 891503946

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kręta 4

1.4.2.) Miejscowość: Srebrna Góra

1.4.3.) Kod pocztowy: 57-215

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 74 818 00 99

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zarzad@forty.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.forty.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


podmiot prawny

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358808

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00338243/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-22 14:00

Po zmianie:
2022-09-27 14:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-22 15:00

Po zmianie:
2022-09-27 15:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-21

Po zmianie:
2022-10-26

Zobacz inne

Prawo