Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Poznań, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00358830/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług serwisowych urządzeń i systemów zabezpieczenia technicznego ochrony osób i mienia znajdujących się w budynkach ZJS w Poznaniu oraz Urzędu Skarbowego Poznań Nowe Miasto.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001022972

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Dolna Wilda 80A

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 61-501

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.poznan@mf.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkopolskie.kas.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358830

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00338523/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00094977/09/P

Po zmianie:
2022/BZP 00094977/10/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-27 09:00

Po zmianie:
2022-10-07 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-27 13:00

Po zmianie:
2022-10-07 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-26

Po zmianie:
2022-11-05

Zobacz inne

Prawo