Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Grudziądz, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00359144/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA GRUDZIĄDZ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcje świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRUDZIĄDZ

1.2.) Oddział zamawiającego: stanowisko ds. zamówień publicznych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118626

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. J. Wybickiego 38

1.4.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.4.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@grudziadz.ug.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grudziadz.lo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359144

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00326684/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-22 10:00

Po zmianie:
2022-10-07 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-22 10:15

Po zmianie:
2022-10-07 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-21

Po zmianie:
2022-11-04

Zobacz inne

Prawo