Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Odolanów, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00359459/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA I MIASTO ODOLANÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku sali wiejskiej do zbiornika retencyjnego o poj. 40m3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO ODOLANÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855127

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 11

1.4.2.) Miejscowość: Odolanów

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-430

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.7.) Numer telefonu: 733-15-81

1.4.8.) Numer faksu: 733-38-92

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@odolanow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.odolanow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359459

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00338919/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-23 09:30

Po zmianie:
2022-09-28 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-23 10:00

Po zmianie:
2022-09-28 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-22

Po zmianie:
2022-10-27

Zobacz inne

Prawo