Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lubartów, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00359831/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

NADLEŚNICTWO LUBARTÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonywanie grodzeń upraw leśnych na terenie Nadleśnictwa Lubartów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO LUBARTÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430514950

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Generała Kleeberga 17

1.4.2.) Miejscowość: Lubartów

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-100

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.7.) Numer telefonu: (81) 855-23-14

1.4.8.) Numer faksu: (81) 855-22-78

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: lubartow@lublin.lasy.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubartow.lublin.lasy.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359831

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00352801/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-29 10:00

Po zmianie:
2022-10-03 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-29 10:30

Po zmianie:
2022-10-03 10:30

Zobacz inne

Prawo