Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00360170/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Politechnika Warszawska

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Wykonanie usługi cateringowej podczas Seminarium Nauka-Przemysł
oraz spotkania z absolwentami Wydziału Inżynierii Materiałowej 14.10.2022 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Warszawska

1.2.) Oddział zamawiającego: Wydział Inżynierii Materiałowej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Politechniki 1

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-661

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp30@pw.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wim.pw.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360170

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00352471/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający informuje, że pod określeniem „przekąska” ma na myśli 1 danie mięsne i 1 danie wegetariańskie wraz z dodatkiem typu: ryż i/lub makaron i/lub kasza, ziemniaki pieczone i/lub gotowane i/lub puree ziemniaczane oraz dopuszcza surówkę/ sałatkę i gotowane warzywa. Zamawiający zmienia zapis w SWZ w Rozdziale III, pkt. 5 ppkt. 14.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-26 10:00

Po zmianie:
2022-09-28 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-26 12:00

Po zmianie:
2022-09-28 10:30

Zobacz inne

Prawo