Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Katowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00360287/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i sukcesywna dostawa odzieży medycznej i obuwia dla zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270151110

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Powstańców 52

1.4.2.) Miejscowość: Katowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 40-024

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wpr@wpr.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wpr.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360287

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00355844/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:
„Wykonanie, zakup i sukcesywna dostawa odzieży medycznej i obuwia dla zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach”

Po zmianie:
Zakup i sukcesywna dostawa odzieży medycznej i obuwia dla zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
Zadanie nr 1:
- wzór odzieży stanowiącej przedmiot oceny jakości wykonania. Wzór ma być wykonany zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1a do SWZ (opis przedmiotu zamówienia). Wzór ma pokazać technologię i jakość wykonania. Wszystkie nadruki zastosowane w próbce powinny być przykładowe
i spełniać kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do umiejscowienia i techniki wykonania. Wzór odzieży stanowi część oferty i będzie podstawą do oceny oferty w kryterium 2 „Jakość” w zadaniu nr 1. Wykonawca dostarczy zamawiającemu następującą odzież: koszula - bluza letnia, koszulka z krótkimi rękawami typu t-shirt, spodnie letnie, kurtka (całosezonowa), bluza-podpinka do kurtki, czapka (letnia), spodnie (zimowe) shoftshellowe, czapka zimowa, kamizelka taktyczna, rękawice.

Zadanie 2:
- wzór obuwia stanowiący przedmiot oceny jakości wykonania. Wzór ma być wykonany zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1a do SWZ (opis przedmiotu zamówienia). Wzór ma pokazać technologię i jakość wykonania. Wzór obuwia stanowi część oferty i będzie podstawą do oceny oferty
w kryterium 2 „Jakość” w zadaniu nr 2. Wykonawca dostarczy zamawiającemu obuwie całoroczne w rozmiarach 42, 44 oraz 45.

Wzór odzieży i obuwia (stanowiące przedmiot oceny jakości w Zadaniu nr 1
i w Zadaniu nr 2) należy złożyć do dnia 28.09.2022 r. do godz. 11:00 tj. przed otwarciem ofert, na adres:

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe
w Katowicach
ul. Powstańców 52
40-024 Katowice

Po zmianie:
Zadanie nr 1:
- wzór odzieży stanowiącej przedmiot oceny jakości wykonania. Wzór ma być wykonany zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1a do SWZ (opis przedmiotu zamówienia). Wzór ma pokazać technologię i jakość wykonania. Wszystkie nadruki zastosowane w próbce powinny być przykładowe
i spełniać kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do umiejscowienia i techniki wykonania. Wzór odzieży stanowi część oferty i będzie podstawą do oceny oferty w kryterium 2 „Jakość” w zadaniu nr 1. Wykonawca dostarczy zamawiającemu następującą odzież: koszula - bluza letnia, koszulka z krótkimi rękawami typu t-shirt, spodnie letnie, kurtka (całosezonowa), bluza-podpinka do kurtki, czapka (letnia), spodnie (zimowe) shoftshellowe, czapka zimowa, kamizelka taktyczna, rękawice.

Zadanie 2:
- wzór obuwia stanowiący przedmiot oceny jakości wykonania. Wzór ma być wykonany zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1a do SWZ (opis przedmiotu zamówienia). Wzór ma pokazać technologię i jakość wykonania. Wzór obuwia stanowi część oferty i będzie podstawą do oceny oferty
w kryterium 2 „Jakość” w zadaniu nr 2. Wykonawca dostarczy zamawiającemu obuwie całoroczne w rozmiarach 42, 44 oraz 45.

Wzór odzieży i obuwia (stanowiące przedmiot oceny jakości w Zadaniu nr 1
i w Zadaniu nr 2) należy złożyć do dnia 30.09.2022 r. do godz. 11:00 tj. przed otwarciem ofert, na adres:

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe
w Katowicach
ul. Powstańców 52
40-024 Katowice

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-28 12:00

Po zmianie:
2022-09-30 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-28 12:15

Po zmianie:
2022-09-30 12:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-27

Po zmianie:
2022-10-29

Zobacz inne

Prawo