Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Racibórz, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00360960/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Szpital Rejonowy w Raciborzu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
25/2022 Remont zabudowy wjazdu karetek Szpitala Rejonowego
im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szpital Rejonowy w Raciborzu

1.2.) Oddział zamawiającego: Zamówienia Publiczne

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276225587

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Gamowska 3

1.4.2.) Miejscowość: Racibórz

1.4.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-raciborz.org

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-raciborz.org

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360960

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00359988/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
50 000,00 zł brutto

Po zmianie:
10 000,00 zł

Zobacz inne

Prawo