Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Katowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00361091/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa budynku usługowo – administracyjnego na potrzeby nowej siedziby Krajowego Centrum BRD

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

1.2.) Oddział zamawiającego: WORD

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273747894

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Francuska 78

1.4.2.) Miejscowość: Katowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 40-507

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@word.katowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.katowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Samorządowa Wojewódzka Osoba Prawna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Egzaminowanie i szkolenie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361091

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00334533/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:
„Adaptacja nieruchomości na potrzeby siedziby Krajowego Centrum BRD wraz z poprawą warunków pracy pracowników WORD”

Po zmianie:
Przebudowa budynku usługowo – administracyjnego na potrzeby nowej siedziby Krajowego Centrum BRD (nazwa skrócona ze względu na ograniczone możliwości techniczne)

Zobacz inne

Prawo