Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ustka, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00361284/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Nadleśnictwo Ustka

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Naprawa nawierzchni bitumicznej drogi DP 15 L. Pęplino

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Ustka

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770528271

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Słupska

1.4.2.) Miejscowość: Ustka

1.4.3.) Kod pocztowy: 76-270

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.4.7.) Numer telefonu: 598144000

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ustka@szczecinek.lasy.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ustka.szczecinek.lasy.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361284

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00349715/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-23 10:00

Po zmianie:
2022-10-10 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-23 10:15

Po zmianie:
2022-10-10 10:15

Zobacz inne

Prawo