Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Chojnice, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00361792/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

SCHRONISKO DLA NIELETNICH W CHOJNICACH

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa i montaż urządzeń przeciwpożarowych Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku internatu oraz Dźwiękowego Systemu Rozgłaszania w budynku szkoły, internatu oraz administracyjnym.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SCHRONISKO DLA NIELETNICH W CHOJNICACH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000321715

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Igielska 8

1.4.2.) Miejscowość: Chojnice

1.4.3.) Kod pocztowy: 89-600

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@chojnice.sdn.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojnice.sdn.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361792

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00351380/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-26 10:00

Po zmianie:
2022-09-30 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-26 10:15

Po zmianie:
2022-09-30 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-25

Po zmianie:
2022-10-29

Zobacz inne

Prawo