Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wasilków, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00361942/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA WASILKÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa remizy w Dąbrówkach - etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WASILKÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659183

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Białostocka 7

1.4.2.) Miejscowość: Wasilków

1.4.3.) Kod pocztowy: 16-010

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.4.7.) Numer telefonu: 857185400 wew. 012

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@wasilkow.pl, m.siedlecki@wasilkow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wasilkow.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361942

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00346313/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-28 10:00

Po zmianie:
2022-09-29 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-28 12:00

Po zmianie:
2022-09-29 12:00

Zobacz inne

Prawo