Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Częstochowa, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00362633/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby auli wykładowej w kompleksie budynków Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 36A na działce nr113/2 w Częstochowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001494

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Waszyngtona 4/8

1.4.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-200

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: p.matuszczyk@ujd.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujd.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362633

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00340736/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-28 09:00

Po zmianie:
2022-10-11 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-28 10:00

Po zmianie:
2022-10-11 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-27

Po zmianie:
2022-11-09

Zobacz inne

Prawo