Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Braniewo, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00362659/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Braniewie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dobudowa do Budynku Głównego pawilonu połączonego z nim łącznikiem w ramach projektu pn. „Rozwój specjalistycznych usług medycznych w wyniku budowy bloku operacyjnego szpitala w Braniewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Braniewie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280242068

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Moniuszki13

1.4.2.) Miejscowość: Braniewo

1.4.3.) Kod pocztowy: 14-500

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.4.7.) Numer telefonu: 784 919 226

1.4.8.) Numer faksu: 55 62 08 362

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital-braniewo.home.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-braniewo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362659

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00337814/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-27 10:00

Po zmianie:
2022-10-05 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-27 10:05

Po zmianie:
2022-10-05 10:05

Zobacz inne

Prawo