Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00433135/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej, dezynfekcji i mycia powierzchni basenowych na pływalnie Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015720381

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: gen. K. Sosnkowskiego 3

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-495

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 222501901

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: osir@osirursus.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osirursus.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


sport i rekreacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00433135

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00423940/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.5. Wartość zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:
140000,0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.5. Kod waluty

Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.9. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Po zmianie:
NIE

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-14 12:00

Po zmianie:
2022-11-22 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-14 12:30

Po zmianie:
2022-11-22 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-10

Po zmianie:
2022-12-22

Zobacz inne

Prawo