Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szklarska Poręba, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00433708/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

MIASTO SZKLARSKA PORĘBA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa obsługa bankowa Miasta Szklarska Poręba oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2026 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO SZKLARSKA PORĘBA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821641

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Granitowa 2

1.4.2.) Miejscowość: Szklarska Poręba

1.4.3.) Kod pocztowy: 58-580

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.4.7.) Numer telefonu: 757547702

1.4.8.) Numer faksu: 757547745

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: skarbnik@szklarskaporeba.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szklarskaporeba.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00433708

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00426857/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-16 11:00

Po zmianie:
2022-11-18 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-16 12:00

Po zmianie:
2022-11-18 12:00

Zobacz inne

Prawo