Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Toruń, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00434653/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

EIB S.A.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ubezpieczenie mienia raz odpowiedzialności cywilnej Trasy Łagiewnickiej S.A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: EIB S.A.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870270059

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jęczmienna 21

1.4.2.) Miejscowość: Toruń

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: Ewa.Radwanska@eib.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.eib.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka Akcyjna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00434653

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00411879/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-15 11:00

Po zmianie:
2022-11-16 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-15 11:30

Po zmianie:
2022-11-16 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-14

Po zmianie:
2022-12-15

Zobacz inne

Prawo