Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szczecinek, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00434966/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

"SZPITAL W SZCZECINKU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINKU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: "SZPITAL W SZCZECINKU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320524190

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kościuszki 38

1.4.2.) Miejscowość: Szczecinek

1.4.3.) Kod pocztowy: 78-400

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.4.7.) Numer telefonu: 943726721

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.szczecinek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.szpital.szczecinek.pl/index.php?kategoria=2&podkategoria=0

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00434966

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00421335/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-14 12:00

Po zmianie:
2022-11-15 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-14 12:30

Po zmianie:
2022-11-15 12:30

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający przesuwa termin składania ofert w związku z udzielonymi odpowiedziami w dniu 10.11.2022

Zobacz inne

Prawo