Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bełchatów, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00435229/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„USŁUGA OCHRONY OSÓB, OBIEKTU I MIENIA
WRAZ Z MONITOROWANIEM SYGNAŁÓW LOKALNEGO SYSTEMU
ALARMOWEGO W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BEŁCHATOWIE”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Bełchatowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000323192

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Okrzei 4

1.4.2.) Miejscowość: Bełchatów

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-400

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.7.) Numer telefonu: 446357601

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@belchatow.sr.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://belchatow.sr.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Sąd

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00435229

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00433323/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:
Podstawą prawną wprowadzonych zmian wprowadzonych jest zmiana treści art. 439 PZP, który został zmieniony przez art. 44 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U.2022.2185).

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Podstawą prawną wprowadzonych zmian wprowadzonych jest zmiana treści art. 439 PZP, który został zmieniony przez art. 44 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U.2022.2185).

Zobacz inne

Prawo