Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ustrzyki Dolne, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00435491/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Powiat Bieszczadzki

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont drogi powiatowej nr 2304R Polana - Lutowiska
odcinkami w km 2+870-3+370, 3+855-3+885, 4+170-4+240,
4+310-4+410, 4+880-4+910, 5+020-5+080, 5+450-5+600,
6+175-6+235

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Bieszczadzki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370439953

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Bełska

1.4.2.) Miejscowość: Ustrzyki Dolne

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-700

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.4.7.) Numer telefonu: 134712511

1.4.8.) Numer faksu: 134611073

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bieszczadzki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bieszczadzki.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00435491

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00435483/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 10:00

Po zmianie:
2022-11-24 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 10:10

Po zmianie:
2022-11-24 10:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-17

Po zmianie:
2022-12-23

Zobacz inne

Prawo