Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Legnickie Pole, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00436988/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICKIM POLU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa ochrony mienia Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICKIM POLU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291990

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Benedyktynów 4

1.4.2.) Miejscowość: Legnickie Pole

1.4.3.) Kod pocztowy: 59-241

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.4.7.) Numer telefonu: 76 858 21 64

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpslp.org.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://dpslp.org.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00436988

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00429229/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-17 12:00

Po zmianie:
2022-11-22 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-17 12:05

Po zmianie:
2022-11-22 12:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-16

Po zmianie:
2022-12-21

Zobacz inne

Prawo