Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Białogard, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00437244/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

BIAŁOGARDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. KAROLA ESTREICHERA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja Filii nr 2 Białogardzkiej Biblioteki Publicznej
im. Karola Estreichera w Białogardzie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: BIAŁOGARDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. KAROLA ESTREICHERA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 331259055

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kościelna 1

1.4.2.) Miejscowość: Białogard

1.4.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.4.7.) Numer telefonu: 94 35 79 750

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biblioteka@bialogard.info

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.biblioteka.bialogard.info/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437244

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00431816/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-24 10:00

Po zmianie:
2022-11-30 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-24 11:00

Po zmianie:
2022-11-30 11:00

Zobacz inne

Prawo