Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00437286/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Jednostka Wojskowa Nr 2305

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Jednostka Wojskowa Nr 2305

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011896226

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Marsa

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 04-520

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: 2305.zamowienia@ron.mil.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://grom.wp.mil.pl/pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Budżetowa Jednostka Wojskowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437286

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00411819/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 2, Część 1)

Przed zmianą:
40

Po zmianie:
30,00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 2, Część 2)

Przed zmianą:
40

Po zmianie:
30,00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 3, Część 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Dostępność usług objętych umową

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 3, Część 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Dostępność usług objętych umową

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 3, Część 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
10,00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 3, Część 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
inne.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 3, Część 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
10,00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 3, Część 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
inne.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-15 09:00

Po zmianie:
2022-11-24 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-15 10:00

Po zmianie:
2022-11-24 10:00

Zobacz inne

Prawo