Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdańsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00437522/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dzierżawa 11 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem oraz dostawą systemu do zarządzania i tonerów na potrzeby GCUW.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

1.2.) Oddział zamawiającego: GCUW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365360218

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: al. gen. J. Hallera 16/18

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 80-426

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.7.) Numer telefonu: 58 506-51-20

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gcuw@gcuw.edu.gdansk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gdansk.pl/gcuw

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437522

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00422740/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-15 10:00

Po zmianie:
2022-11-17 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-15 10:30

Po zmianie:
2022-11-17 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-14

Po zmianie:
2022-12-16

Zobacz inne

Prawo