Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00437581/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zakup cystoskopu giętkiego – 10 szt.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010669853

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Bursztynowa 2

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 04-749

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mssw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mssw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437581

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00424193/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-15 10:00

Po zmianie:
2022-11-17 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-15 11:00

Po zmianie:
2022-11-17 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-14

Po zmianie:
2022-12-16

Zobacz inne

Prawo