Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Grudziądz, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00437865/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usprawnienie działania wentylacji w budynku nr 13 w kompleksie wojskowym przy ul. Hallera 62 w Grudziądzu - sprawa nr 105/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340907277

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Czwartaków 3

1.4.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.4.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.4.7.) Numer telefonu: 261483290

1.4.8.) Numer faksu: 261 483222

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: 13wog.przetargi@ron.mil.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.wp.mil.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437865

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00422793/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-16 07:30

Po zmianie:
2022-11-18 07:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-16 08:00

Po zmianie:
2022-11-18 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-15

Po zmianie:
2022-12-17

Zobacz inne

Prawo