Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ostrołęka, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00437989/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

OSTROŁĘCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Utrzymanie porządku i czystości części wspólnych w budynku biurowym oraz terenów zewnętrznych nieruchomości przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce wraz ze środkami czystości”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: OSTROŁĘCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550055819

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Berka Joselewicza 1

1.4.2.) Miejscowość: Ostrołęka

1.4.3.) Kod pocztowy: 07-410

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.4.7.) Numer telefonu: 297650500

1.4.8.) Numer faksu: 297650504

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@otbs.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.otbs.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


podmiot ze 100% udziałem samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437989

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00426179/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-16 10:00

Po zmianie:
2022-11-18 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-16 10:30

Po zmianie:
2022-11-18 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-15

Po zmianie:
2022-12-17

Zobacz inne

Prawo