Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00438201/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

"UZDROWISKO KOŁOBRZEG" S.A.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa asortymentu hotelowego: pościel, ręczniki, narzuty i koce do obiektów „Uzdrowisko Kołobrzeg” S.A. w Kołobrzegu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: "UZDROWISKO KOŁOBRZEG" S.A.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288171

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: KSIĘDZA PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 1

1.4.2.) Miejscowość: Kołobrzeg

1.4.3.) Kod pocztowy: 78-100

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.4.7.) Numer telefonu: +48943548802

1.4.8.) Numer faksu: +48943522516

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: m.zasada@uzdrowisko.kolobrzeg.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00438201

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00428558/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 12:00

Po zmianie:
2022-11-24 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 12:30

Po zmianie:
2022-11-24 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-17

Po zmianie:
2022-12-23

Zobacz inne

Prawo