Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rudnik nad Sanem, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00438929/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2023 roku (II)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409465

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 40

1.4.2.) Miejscowość: Rudnik nad Sanem

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-420

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.7.) Numer telefonu: 158761002

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rudnik.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudnik.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00438929

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00438874/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2021/BZP 00000526/04/P

Po zmianie:
2022/BZP 00026918/11/P

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.10. Identyfikator pozycji planu postępowań

Przed zmianą:
1.3.1 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2022 roku

Po zmianie:
1.3.1 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad sanem w 2023 roku

Zobacz inne

Prawo