Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wołów, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00439094/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Zakład Karny w Wołowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawy artykułów spożywczych na rzecz Zakładu Karnego w Wołowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Wołowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320584

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Więzienna 6

1.4.2.) Miejscowość: Wołów

1.4.3.) Kod pocztowy: 56-100

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.4.7.) Numer telefonu: 71/3758100

1.4.8.) Numer faksu: 71/3758200

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_wolow@sw.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sw.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


zakład karny

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00439094

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00419614/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-16 10:00

Po zmianie:
2022-11-21 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-16 10:30

Po zmianie:
2022-11-21 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-15

Po zmianie:
2022-12-20

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

brak

Zobacz inne

Prawo