Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mińsk Mazowiecki, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00439814/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa oraz montaż płuczki powietrza na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 710015064

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Józefa Mireckiego 20

1.4.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pwikminsk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwikminsk.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 3 - gospodarka wodna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00439814

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00420864/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 09:00

Po zmianie:
2022-11-28 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 12:00

Po zmianie:
2022-11-28 12:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-17

Po zmianie:
2022-12-27

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Brak

Zobacz inne

Prawo