Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00440222/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bydgoszczy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa materiałów pomocniczych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bydgoszczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293841

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kujawska 4

1.4.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.4.3.) Kod pocztowy: 85-031

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/wsse-bydgoszcz

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Inspekcja Sanitarna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00440222

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00432169/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-17 09:00

Po zmianie:
2022-11-18 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-17 09:15

Po zmianie:
2022-11-18 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-16

Po zmianie:
2022-12-17

Zobacz inne

Prawo