Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Grudziądz, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00440535/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawy wyrobów medycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870298738

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: dr. Ludwika Rydygiera 15/17

1.4.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.4.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bieganski.org

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.bieganski.org

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00440535

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00430924/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 12:30

Po zmianie:
2022-11-22 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 13:00

Po zmianie:
2022-11-22 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-17

Po zmianie:
2022-12-21

Zobacz inne

Prawo