Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00440689/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
D/209/2022 DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142665904

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Marsa 110

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 04-470

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 261-815-220

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: 2rblog.zampub@ron.mil.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Skarb Państwa, jednostka budżetowa, podsektor rządowy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00440689

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00430782/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-17 08:00

Po zmianie:
2022-11-23 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-17 09:00

Po zmianie:
2022-11-23 09:00

Zobacz inne

Prawo