Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Krasnystaw, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00440994/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110196699

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Marka Sobieskiego 4

1.4.2.) Miejscowość: Krasnystaw

1.4.3.) Kod pocztowy: 22-300

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.4.7.) Numer telefonu: (82) 543 15 22

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozkrasnystaw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00440994

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00434932/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 09:00

Po zmianie:
2022-11-21 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 09:30

Po zmianie:
2022-11-21 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-17

Po zmianie:
2022-12-20

Zobacz inne

Prawo